Prostate test name, Alfa Diagnostica | Laborator Medical


Progesterone and luteinizing hormone are repeated each cycle.

Progesteronul și hormonul se repetă la fiecare ciclu. Propune un exemplu Alte rezultate FHS follicle stimulation hormone and LH luteinizing hormone are used in their pure forms or as a combination drug for subsequent stimulation of the ovaries.

 • Prostatita conform vedelor
 • buenopizza.ro - Full Text Journal Articles by Author Laura Mazilu (Page 1)
 • Cum ajută alergarea cu prostatita
 • Tot ce trebuie sa stii despre PSA - Policlinica Analize Incredere

Pentru o constantă stimulare a ovarelor, se utilizează FHS hormon de stimulare foliculară şi LH hormon luteinizant în formă pură sau ca preparat combinat. It defines the improvement of luteinizing hormone in urine that accompanies maturation of the oocyte.

Alfa Diagnostica | Laborator Medical

Acesta defineşte îmbunătăţirea de hormon luteinizant din urină, care însoţeşte maturarea ovocitului. This test checks the levels of luteinizing hormone.

Acest test verifică nivelul de hormon tratament cu clisme de prostatita. When luteinizing hormone is increased, it increases the production of testosterone in the body. Cand nivelul de hormon luteinizat este crescut, creste si productia de testosteron in organism.

prostate test name

D-Aspartic acid is an amino acid regulator, which helps induce the release of testosterone hormones, including luteinizing hormone. Acidul D-aspartic este un regulator de aminoacid, care ajută induce eliberarea de hormoni de testosteron, inclusiv hormonul luteinizant.

prostate test name

Studies have shown that although contains no hormones, Tribulus Terrestris increases testosterone levels, leading to the production of luteinizing hormone.

Studiile au demonstrat ca, desi nu contine hormoniTribulus Terrestris mareste nivelul de testosteron, care conduce la producerea de hormon luteinizat.

Traducere "luteinizing hormone are" în română

Luteinizing hormone, a pregnancy-related hormone. Hormonul luteinizantun hormon ce are legătură cu sarcina.

prostate test name

Vantas, 50 mg, implant, is a luteinizing hormone-releasing hormone LHRH agonist indicated for the palliative treatment of advanced prostate cancer. Vantas, 50 mg, implant, este un agonist al hormonului luteinizant care secretă hormoni LHRH şi se recomandă în tratamentul paliativ al cancerului de prostată în fază avansată. While most mammals have one surge of luteinizing hormone during the follicular phase, elephants have two. În timp ce majoritatea mamiferelor au o singură creștere a hormonului luteinizant în timpul fazei foliculare, elefanții au două.

Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID-19

For the last two decades, injection of long-acting luteinizing hormone-releasing hormone agonists LH-RHas has been used to achieve androgen ablation. În ultimele două decenii, pentru a se obţine stoparea secreţiei de hormoni androgeni, a fost folosită injectarea de agonişti cu durată lungă de acţiune a hormonului de eliberare a hormonului luteinizant LH- RHa. This process is mediated by a hypothalamus decapeptide that was originally called gonadotropic-releasing hormone GnRH but is now prostate test name called luteinizing hormone-releasing hormone LH-RH or luteinizing hormone-releasing factor LH-RF.

Acest proces este mediat de o decapeptidă de hipotalamus, care a fost iniţial numit gonadotropi hormonului de eliberare GnRHdar acum este de obicei numit hormonul luteinizant hormonului de eliberare LH-RH sau hormonul luteinizant de eliberare a factorului LH-RF.

 1. The data underlying this article will be shared on reasonable request to the corresponding author.
 2. Screening cancer de prostata | buenopizza.ro
 3. Untitled Document

Researchers have noticed that the luteinizing hormone, LH in short, is produced in a larger quantity with hours before the ovulation. Cercetatorii au observat ca hormonul luteinizantprescurtat LH, este produs intr-o cantitate mai mare inainte de de ore de ovulatie.

prostate test name

Later the name was changed to the luteinizing hormone LHbecause in females it triggered the formation of the corpus luteum and brought about ovulation. Ulterior, numele a fost schimbat la hormonul luteinizant LHpentru că la femele aceasta a declanşat formarea corpului luteal şi a adus cu privire la ovulatie. Levetiracetam 1, mg daily did not influence the pharmacokinetics of oral contraceptives ethinyl- estradiol and levonorgestrel ; endocrine parameters luteinizing hormone and progesterone were not modified.

 • Prostatita congestivă la vârstnici
 • Alfa Diagnostica | Laborator Medical
 • Prostatita poate fi vindecată fără probleme
 • Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID

O doză zilnică de mg prostate test name nu a influenţat farmacocinetica contraceptivelor orale etinilestradiol şi levonorgestrel ; parametrii endocrini hormonul luteinizant şi progesteronul nu au fost modificaţi.

As a rule, they work like such natural hormones as luteinizing hormone LH and follicle-stimulating hormone FSH. De regulă, lucrează ca aceste hormoni naturali ca hormon luteinizant LH şi folicul - hormon de stimulare FSH. The cyclic changes in ovarian activity are controlled by the secretion of two hormones by the pituitary gland, follicle-stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH. Schimbările ciclice din activitatea ovariană sunt controlate de secreția a doi hormoni de către glanda pituitară: hormonul de stimulare foliculară FSH și hormonul luteinizat LH.

Review your specific ovulation timing with you based on your daily charting basal body temperature and cervical mucus and charting luteinizing hormone surges using ovulation predictor sticks. Examinați calendarul ovulatiei specifice cu tine în funcție de temperatura de zi cu zi bazale charting corp și mucus cervical și charting hormonul luteinizant supratensiunile folosind stick-uri de ovulatie predictor.

PSA este prezent in cea mai mare parte a sa in lichidul seminal, dar o mica parte din antigenul specific prostatic se afla si in sange. Testul PSA masoara nivelul in sange al acestui antigen. Cand exista unele boli, cum este prostata marita sau inflamata, in circuitul sangvin ajunge mai mult PSA. Nivelul PSA se masoara si pentru a monitoriza raspunsul la tratament al persoanelor care au fost diagnosticate cu cancer de prostata. Cand si de ce este indicat efectuarea testului PSA Medicii pot sa indice efectuarea de controale preventive la barbatii care se afla in categoria de risc tatal sau frati care au avut cancer de prostata incepand de la varsta de de ani, iar la barbatii care nu au risc crescut incepand de la 50 de ani.

The behaviour of the reproductive organs during the ovarian cycle is controlled by several hormones, in particular the pituitary hormones follicle stimulating hormone and luteinizing hormone and the ovarian hormones oestrogen and progesterone.

Comportamentul organelor reproductive în timpul ciclului ovarian este controlat de câþiva hormoniîn special de hormonii pituitari hormonul de stimulare folicularã ºi hormonul luteinizat ºi de hormonii ovarieni estrogen ºi progesteron.

In case of some diseases which lead prostate test name infertility, it is also important to establish the so-called luteinizing hormone LH which is responsible for creating the corpus luteum.

Furthermore, measuring the ratio prostate test name the two above mentioned hormones is fundamental. Prostate test name cazulanumitor boli, care duc la infertilitate este importantă şi determinarea aşa numitului hormon luteinizant LH care este răspunzător de crearea corpului luteal.

prostate test name

In multe cazuri este importantă cunoaşterea proporţiei dintre cei doi hormoni. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Tot ce trebuie sa stii despre PSA

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

prostate test name